O mně

Jsem matkou 5 dětí školního věku.

Mojí duchovní rodinou je řád bosých karmelitánů.

Bakalářské studium teologie jsem dokončila v lednu 2024.

Ráda kreslím, fotím, čtu a chodím do přírody.


Mým maturitním oborem byla chemie a světe div se, na chemii se mi vždy líbilo, jak se mísí koncentrace a barvy
- tedy o chemii vlastně moc nešlo. 

V roce 2008 jsem vytvořila první web a svoji nově získanou dovednost nabídla i v naší farnosti, která tehdy webové stránky ještě neměla. 
Od roku 2009 jsem především matkou postupně pěti dětí, které se nám v manželství narodily.
V roce 2020 jsem si dodala odvahu a přihlásila jsem se na vysokou školu, obor teologie. Bakalářský program na CMTF v Olomouci jsem úspěšně zakončila v lednu 2024.
Všechny životní zkušenosti a vzdělání, které je pro mě celoživotním procesem, bych ráda využila dále. 

"Vybírám si všechno." 
sv. Terezie z Lisieux

UKÁZKY Z MÉ VÝTVARNÉ PRÁCE

PASTELKY

obrázek tvořený pouze modrou pastelkou

obrázek tvořený primárními barvami modrou, červenou a žlutou

obrázek tvořený dvanácti barvami