emha grafika

Osobní webové stránky s blogem

Úvod s menu
Úvod
O mně
seznam článků
TEXT BLOGU 
Videa uložená na YT

Bonus - postup jednoduché úpravy textu


Zaslaný text překopíruji na webovou stránku do okna pro text. Polde souboru ve kterém je zaslán text zůstává určitý formát, který je většinou nevhodný a je třeba dalších úprav. V tomto případě (PDF) to není tak zlé.


Nejprve je třeba prohlédnout si původní formátování, odhalit nadpisy a další důležité momenty pro formátování i na webu. Zde jsou pouze jednoduché nadpisy, tím je práce jednodušší.
Dalším krokem je úprava řádkování. To znamená na každém řádku nahradit enter mezerou.


Poté je třeba prohlédnout odstavce, umístit vzhledný blok a případně rozdělit slova, aby nevznikly příliš široké mezery.


NAKONEC JE TŘEBA ZVOLIT VHODNÉ BARVY

původní verze
podbarvení 2 sekcí
podbarvení nadpisu
podbarvení nadpisu
změna barev nadpisu
změna barev 2 sekcí
změna textové sekce
další změna barev
barvy sekce menu
sjednocení barvy ve všech sekcích

Kdyby nebylo nutné řešit vzhledy podle témat - ale jen co se líbí oku, co byste vybrali?

DOPORUČENÁ VERZE

web pro každého